Preloader image

PUBLISERT : februar 21, 2018

Må du måke taket ditt?


Hvor mye snø taket ditt tåler, avhenger av beliggenhet og hvor gammel hytten/huset ditt er. Store snømengder på taket kan skade hytten/huset og i verste fall føre til kollaps. 

– Hvor store snølaster en bygning er prosjektert for å tåle, har variert opp gjennom tidene. Bygninger som er bygget etter eldre standarder, er generelt bygget for å tåle lavere snølaster. For bygninger oppført før cirka 2000 har det i standardene vært forutsatt at disse bygningene skal måkes ved høye snølaster. Det er derfor vesentlig at en bygningseier kjenner til hvilket snølastnivå taket er prosjektert for og når det er nødvendig å måke taket, sier prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge.

Dersom du vet hvor store mengder snø taket er beregnet for, kan du gjøre en vurdering av hva som vil være kritisk snølast for taket. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget for da hytten/huset ble oppført. Når snømengden på taket nærmer seg kritisk nivå, er det på tide å måke taket.

Hvis du ikke har beregningsgrunnlag for da hytten/huset ditt ble bygget, kan denne listen gi et konservativt anslag:

  • Dersom hytten din er bygget mellom 1949 og 1969, kan du gå ut fra at kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg per kvadratmeter. Tunge tak kan forventes å ha noe større lasteevne.
  • Er bygningen oppført mellom 1970 og 1979, kan en ikke forvente at kritisk snølast er større enn 150 kg per kvadratmeter.
  • Hvis hytten er bygget etter 1979, kan du normalt anta at kritisk snølast på taket er mellom 150 og 350 kg per kvadratmeter.


Hvor mye er 250 kg snø?

Snø varierer imidlertid i vekt. Tørr snø er lettere enn våt snø, gammel snø er tyngre enn nysnø. Basert på standarden NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-3: Allmenne laster – Snølaster kan man anslå at 250 kg/m2 tilsvarer cirka 80 centimeter gammel snø eller 60 centimeter våt snø.

Hvis taket skal tåle 350 kg/m2, tilsvarer det cirka 120 centimeter gammel snø eller 90 centimeter våt snø.


Geografi og form

Standard Norge utarbeider norske standarder som benyttes til å beregne hvor sterkt et tak må være for å tåle den forventede snølasten. I standarden NS-EN 1991-1-3 beskrives hvor store snølaster et tak må tåle. Snølastene varierer blant annet med bygningens geografiske beliggenhet og takets utforming.

I beregningene er det tatt utgangspunkt i hvor mye snø som er forventet på bakken på byggestedet og hvor tung denne snøen er forventet å være. Variasjonene er store, noe du kan se i tabellen under.

Standarden oppgir verdier for snølast på bakken for hver kommune i Norge. I tabellen er det vist noen eksempler på snølast på mark for en rekke kommuner.

KommuneGrunnverdi for snølast på mark (kg/m2) i NS-EN 1991-1-3*
Oslo350 kg/m2
Sør-Aurdal450 kg/m2
Kristiansand400 kg/m2
Vinje500 kg/m2
Stavanger150 kg/m2
Bergen200 kg/m2
Voss300 kg/m2
Molde350 kg/m2
Trondheim350 kg/m2
Namskogan750 kg/m2
Rana500 kg/m2
Værøy150 kg/m2
Tromsø600 kg/m2
Vadsø400 kg/m2

 

Sak hentet fra Standard Norge.